പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക വികസന വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കണമെന്നത് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു. മണ്ഡൽ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ ഇതിലേയ്ക്കായി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. കേരളത്തിൽ 1999-ൽ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായത് 2011 ലാണ്. 2011 നവംബറിൽ വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചും തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചും സർക്കാർ ഉത്തരവായി.

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

അറിയിപ്പുകൾ
 ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍

 ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി
ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നോക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഡോ. എ. ജയതിലക് ഐ.എ.എസ്

ഡോ. എ. ജയതിലക് ഐ.എ.എസ്

ഗവ. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീ.എൻ.പ്രശാന്ത് ഐ.എ.എസ്

ശ്രീ.എൻ.പ്രശാന്ത് ഐ.എ.എസ്

ഗവ. സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി
ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖർ എസ് ഐ.എ.എസ്‌

ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖർ എസ് ഐ.എ.എസ്‌

ഡയറക്ടര്‍
പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് – 2023-24, അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് – 2023-24, അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരവിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇ.ഇ.പി 2023-24 – മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനിയറിംഗ് കരട്‌ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്‍ഹാന്‍സ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2023-24 മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനിയറിംഗ് കരട്‌ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക            

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്‌സുകളുടെ പരിശീലനത്തിന് ധന സഹായം നൽകുന്നതിന് ഒബിസി വിഭാഗത്തിലുള്ള ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട (OBC) ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും, ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിങ് നാലാം വർഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും IELTS/TOEFL/OET/NCLEX (International English Language […]

PM-YASASVI ഒ.ബി.സി./ഇ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് – സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

PM-YASASVI OBC, EBC പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന വെബ്പോർട്ടൽ മുഖേന ഓൺലെനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 2023-24 […]

സ്ക്രീന്‍ റീഡര്‍