ഒ.ഇ.സി വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം – സ്കൂളുകൾ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ്/സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒ.ഇ.സി വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ […]

ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം

സംസ്ഥാനത്ത് പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ബാർബർ ഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായ പദ്ധതിയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകന്റെ […]

വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

വിശ്വകർമ പെൻഷൻ – അപേക്ഷാ തീയതി മാർച്ച് 31 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു മറ്റു പെൻഷനുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പരമ്പരാഗത വിശ്വകർമ്മ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതിമാസം 1100 […]

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാം – ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എറണാകുളം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നടപടി ഉത്തരവ് അഡീഷണൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക-മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡീഷണൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക-സിവിൽ സർവ്വീസ് അന്തിമ […]

അഭിഭാഷക ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ജുഡീഷ്യറിയിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ് പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ചുവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക […]

സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ ഒ.ബി.സി സമുദായങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സിവിൽ സർവ്വീസ് പരിക്ഷാപരിശീലനം നടത്തുന്ന, കുടുംബവാർഷിക വരുമാനം 4.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.   […]

ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് – അപേക്ഷാ തീയതി ദീർഘിപ്പിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പ്രകാരം മെറിറ്റിലോ റിസർവേഷനിലോ പ്രവേശനം ലഭിച്ച് പഠനം നടത്തുന്ന ഒ.ബി.സി വിഭാഗം […]

CA,CMA, CS സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തെ ഒ.ബി.സി സമുദായങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട, CA,CMA, CS (ഫൌണ്ടേഷൻ ഒഴികെ) കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുടുംബവാർഷിക വരുമാനം 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് […]

ഒ.ബി.സി ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഉന്നത പഠനനിലവാരം പുലര്‍ത്തി വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വിദേശ സര്‍വ്വകലാശാലകളില്‍ മെഡിക്കല്‍/എഞ്ചിനീയറിംഗ്/പ്യൂവര്‍ സയന്‍സ്/അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍/സ്‌പെഷല്‍ സയന്‍സ്/നിയമം/മാനേജ്‌മെന്റ് കോഴ്‌സുകളില്‍ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന […]

സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ആട്ടോമൊബൈല്‍, ഹോട്ടല്‍ വ്യവസായം, ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, പോളിമര്‍ ഇന്റസ്ട്രി എന്നീ മേഖലകളില്‍ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ തൊഴില്‍ പങ്കാളിത്തം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി പരിശീലനവും, തൊഴിലും ഉറപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കുള്ള […]